Helgkurser

Dessa helger kan bestå av Spår, Läcksök, Specialsök, Patrullarbete och nu även en Longering och friskvårds helg. Man kan gå en eller flera helger. Flera av dessa kurser passar ALLA typer av hundar, ålder eller storlek spelar ingen roll. Kurserna är utvecklande både för dig och din hund, passar både för nybörjare och för dig som hållit på ett tag. Du kommer få en helg att minnas!

Varje helg kostar 2200 kr ink kurslitteratur i förekommande fall och fika.

Kurserna hålls vid minst 3 anmälda deltagare.

För att anmäla klicka här

Helgkurs Specialsök Fortsättning

På denna kurs får du god kunskap om inlärning och hur vi kan ta fram och förstärka önskade beteenden. Vi jobbar med att få hunden att intressera sig för en viss typ av doft. Vi går vidare i utvecklingen i specialsöket med rumsök, markeringsträning mm.

Datum 5-7 november

Tider Fredag 18-21 ca

Lördag 9-17

Söndag 9-16

Anmäl Här

Helgkurs Longering & Friskvård

Under denna helg jobbar vi med att få hundarna riktigt säkra i Longeringens grunder, det är en otroligt bra träningsform som bygger bla koordination och styrka hos hunden. Vi kommer också jobba med balansboll och andra övningar som hjälper till att bygga upp en bra grundmuskulatur.

  • Longering
  • Balansboll
  • Stretching
  • Uppvärmning
  • Nedvarvning
  • M.fl

Datum:

Helgkurs: Spår

Vi går igenom hur man lägger upp bra spårövningar och hur man anpassar dom till sin hund. Detta block passar dig som både vill träna, tävla och hålla på med precisionsspår. Vi anpassar oss efter vad ni som ekipage vill göra.

Tider:

Helgkurs: Patrullarbete

En patrullhund skall kunna upptäcka människovittring i vind och markera riktning och styrka på doften alltså avstånd. Den skall kunna markera ljud i terräng, riktning på det och avstånd. Hunden skall markera spår och fullfölja detta. Den skall kunna sitta på fast post och bevaka över tid. Den skall kunna sitta uppbunden i bas och vara tyst och lugn, alltså inte röja vart posteringen finns. Allt utom fast bevakning görs i rörelse alltså under patrullering.

I dag så används dessa specialutbildade hundar mer i samhällsnytta än i ofreds sammanhang. Hundarna och dess förare kallas allt som oftast in av polisen för att hjälpa till när personer försvunnit.

Vi har en militär del där jag och min hund utbildas tillsammans och sedan skriver ett tjänstgöringskontrakt med hemvärnet. Den andra delen är den rena bruksgrenen Patrullhund som är öppen för alla hundar som är tillåtna att tävla enligt SBK:s reglemente.

Vi skall under helgen lära oss grunderna i inlärning av patrullhunds arbetet. Vad skillnaderna är om man är intresserad av att gå med i Hemvärnet eller bara inrikta sig för aktivering/tävling.

Helgkurs: Specialsök grund

På denna kurs får du god kunskap om inlärning och hur vi kan ta fram och förstärka önskade beteenden. Vi jobbar med att få hunden att intressera sig för en viss typ av doft. Man lägger en god grund för fortsatt utbildning inom specialsök.

Tider: Fredag 18:00 – 21:00

Lördag 9-17

Söndag 9-16

Anmäl Här

Helgkurs Spår 2:

Vi går igenom hur man lägger upp bra spårövningar och hur man anpassar dom till sin hund. Detta block passar dig som både vill träna, tävla och hålla på med precisionsspår. Vi anpassar oss efter vad ni som ekipage vill göra.

Tider:.

Helgkurs: Läcksök

Läcksök är ett roligt och effektivt sätt att lära hunden att hitta till doftkällan/föremål/människa. Vi lär oss att läsa och tyda vår hundssignaler när dom får upp en doft i nosen, både på nära håll och långt ifrån doftkällan. Rolig och givande kurs för alla.

Tider:

Maria och Axxa i patrullarbete