Höstutbildning i flera block

Denna kurs går över flera helger, så kallade block, varje block är från fredag kväll till söndag eftermiddag. Dessa block kommer bestå av Spår, Läcksök & Patrullarbete. Man kan gå ett eller flera block.

Till helgen med Patrullarbete kommer Maria Wilhelmsson vara instruktör. Maria har tagit fram flera Certifierade hundar inom Hemvärnet, just nu har hon Axxa, en Lakenois tik, som hon även tränar/tävlar spår, lydnad, IGP och patrull med.

Dom som vill gå alla block har förtur till denna utbildning. Varje enskilt block kostar 2200 kr, vill man gå alla 5 block kostar dom tillsammans 9500 kr

Block 1: Spår 30 Augusti-1 September

Vi går igenom hur man lägger upp bra spårövningar och hur man anpassar dom till sin hund. Detta block passar dig som både vill träna, tävla och hålla på med precisionsspår. Vi anpassar oss efter vad ni som ekipage vill göra.

Tider: Fredag 30 Augusti kl 18-20 i vår kurslokal. Lördag och söndag håller vi till ute kl 9-ca 16.

Block 2: Patrullarbete 20-22 september

En patrullhund skall kunna upptäcka människovittring i vind och markera riktning och styrka på doften alltså avstånd. Den skall kunna markera ljud i terräng, riktning på det och avstånd. Hunden skall markera spår och fullfölja detta. Den skall kunna sitta på fast post och bevaka över tid. Den skall kunna sitta uppbunden i bas och vara tyst och lugn, alltså inte röja vart posteringen finns. Allt utom fast bevakning görs i rörelse alltså under patrullering.

I dag så används dessa specialutbildade hundar mer i samhällsnytta än i ofreds sammanhang. Hundarna och dess förare kallas allt som oftast in av polisen för att hjälpa till när personer försvunnit.

Vi har en militär del där jag och min hund utbildas tillsammans och sedan skriver ett tjänstgöringskontrakt med hemvärnet. Den andra delen är den rena bruksgrenen Patrullhund som är öppen för alla hundar som är tillåtna att tävla enligt SBK:s reglemente.

Vi skall under helgen lära oss grunderna i inlärning av patrullhunds arbetet. Vad skillnaderna är om man är intresserad av att gå med i Hemvärnet eller bara inrikta sig för aktivering/tävling.

Fredagen den 20 september träffas vi för teori kl 18-20, lördag och söndag kl 9-16. Lördag och söndag tillbringas ute i skog och mark.

Block 3: Spår 18-20 oktober

Vi går igenom hur man lägger upp bra spårövningar och hur man anpassar dom till sin hund. Detta block passar dig som både vill träna, tävla och hålla på med precisionsspår. Vi anpassar oss efter vad ni som ekipage vill göra.

Tider: Fredag 18 Oktober kl 18-20 i vår kurslokal. Lördag och söndag håller vi till ute kl 9-ca 16.

Block 4: Läcksök 15-17 november

Läcksök är ett roligt och effektivt sätt att lära hunden att hitta till doftkällan/föremål/människa. Vi lär oss att läsa och tyda vår hundssignaler när dom får upp en doft i nosen, både på nära håll och långt ifrån doftkällan. Rolig och givande kurs för alla.

Tider: Fredag 15 November kl 18-20 i vår kurslokal. Lördag och söndag håller vi till ute kl 9-ca 16.

Block 5: Specialsök 29-30 November & 1 December

På denna kurs får du god kunskap om inlärning och hur vi kan ta fram och förstärka önskade beteenden. Vi jobbar med att få hunden att intressera sig för en viss typ av doft. Man lägger en god grund för fortsatt utbildning inom specialsök.

Tider: Fredag 29 December kl 18-20 Lördag och söndag kl 9-ca 16

Maria och Axxa i patrullarbete