Leaderprojekt Grovfoderhund

Vi har tillsammans med Leader Östra Skaraborg och Jordbruksverket ett projekt. Projektet syftar till att ta fram en metod för att utbilda hundar att hitta vassa föremål i grovfoder till nötkreatur, både på vall och balar. Hundars nosar nyttjas idag inom många områden och dess förmåga att detektera små mängder av ett doftämne är redan väl dokumenterad och vi vill fortsätta hitta fler och effektiva områden att använda hunden. Med detta projekt kan vi hjälpa till att minska lidandet på ett antal kor och andra av lantbrukets djur att skäras upp inifrån av vassa föremål. Detta minskar även kostnaderna för bönderna både i produktionsbortfall och nyrekrytering.

Vi är några ekipage som jobbar aktivt framåt för att hitta bra inlärningsmetoder och ta fram var vi och våra hundar gör störst nytta för djuren. Men även gäller detta för att hitta det mest effektiva sättet att söka med hund och i vilken miljö. Ska vi söka ute på vall innan bönderna slår sitt grovfoder eller ska det sökas på balarna och lära hundarna att markera ”smittade” balar? Hur fungerar det att söka på plansilo? Går det ens? Kan man göra effektiva och snabba sök på foderbordet som en extra säkerhet för djuren? Eller ska flera av dessa metoder användas?

Som ni ser är det många frågor som ska besvaras och vi jobbar på med dom. Det är inte alltid helt lätt och dom enda som kan ge oss svaren är hundarna och tyvärr kan ju inte dom prata, så vi måste lära oss läsa hundarna och se hur dom arbetar. Vi måste dessutom testa varje metod med flera hundar för att få ett tillförlitligt resultat. I detta ska vi också hitta bra och säkra markeringssätt. Till allt detta hör ju också en hel del säkerhets tänk, vad för utrustning ska vi som ekipage ha?

Det vi redan har märkt är att de är olika från hund till hund hur och var dom passar att söka. Hundar som kan behöva söka inomhus måste vara orädda och miljöstarka, medan dom som söker ute på fält ska kunna klara störningar av bilar som åker förbi men det är också bra om dom har stor uthållighet och kan söka stora områden, förhoppningsvis även i ganska bra tempo. Men alla hundarna behöver ha stor motivation till arbete och vilja vara tillags.

Vi behöver alltid nya marker att träna på så är ni markägare och kan tänka sig att låna ut era marker för arbete så hör gärna av er till oss. Vi plockar självklart med oss allt skräp vi hittar även när vi tränar. Är Ni nyfikna på vårat projekt hör av er till oss för mer info.